31. Jan 2019. | V.D. | PS Travel
Treći najveći i najznačajni grad Iberiskog poluostva posle Madrida i Barselone. Lisabon.
Aindhoven
. Moderan industrijski grad, je zapravo jedan od najstarih gradova Holandije.
Grad prepoznatljivog stila, arhitekture i svetski centar mode....