U koju god zemlju da pođete radi odmora ili posla, važno je da se osećate sigurno. Neprijatni događaji ne moraju pokvariti vaše planove. Svaki momenat putovanja treba da predstavlja uživanje. Važno je da znate: mi mislimo na vas! Putničko zdravstveno osiguranje Kompanije „Dunav“ obezbeđuje vam bezbrižno putovanje.

U saradnji s prestižnom međunarodnom asistentskom kućom APRIL Assistance , Kompanija „Dunav“ obezbedila je usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u celom svetu, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Osiguranici mogu biti lica do navršenih 85 godina života.

Putničko zdravstveno osiguranje se može zaključiti kao individualno ili grupno (više od 10 lica), te kao porodično (roditelji i deca do 19 godina).

U slučaju iznenadne bolesti ili povrede, putničko zdravstveno osiguranje garantuje vam pokriće sledećih troškova:

  • za ambulantno lečenja
  • za nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala
  • za prevoz do najbliže zdravstvene ustanove
  • za bolničko lečenje
  • za prevoz u državu prebivališta
  • za stomatološke intervencije
  • za druge potrebe u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.
  • Posebna pogodnost
  • Posebna pogodnost je povoljna porodična polisa „Dunav osiguranja“ !

Šire pokriće
Pored osnovnog pokrića, putničko zdravstveno osiguranje možete zaključiti i sa širim (VIP) pokrićem.

Ukoliko se dogodi slučaj pokriven osiguranjem, sve potrebne informacije dobićete na srpskom jeziku u ma koje doba dana ili noći na telefonski broj +381 11 3636 999, APRIL Assistance, Beograd.